DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

1

Phó Bá Cường

TP HCM

57

2

Quoc Huy

TP HCM

0

3

Mai Vinh

Lâm Đồng

0

4

Quoc Huy

TP HCM

12

5

Mai Phạm Quỳnh Giao

Lâm Đồng

0

6

Lam Thi Thanh Thao

TP HCM

60

7

Nguyễn Tiến Dũng

Bình Định

11

8

Huỳnh Văn Dương Hòa

Bình Dương

0

9

Phạm Trường Giang

TP HCM

0

10

Đỗ Hiếu Liêm

Bạc Liêu

12

11

Nguyen Thi Kim Hoa

TP HCM

0

12

Phạm Đức Minh

An Giang

0

13

Huyen Mi

TP HCM

43

14

Bui Thanh Trung

TP HCM

0

15

Kiều Anh Dũng

TP HCM

0

16

Nguyễn Quốc Cường

TP HCM

0

17

Võ Văn Bông

Bình Dương

13

18

Nguyễn Ngọc Thanh Trung ( Trung Nguyên )

An Giang

12

19

Hà Phước Thạnh

Đà Nẵng

2

20

Hồ Minh Tuấn

Đà Nẵng

6

21

Trần Khánh Hưng

Bình Dương

12

22

Bùi Thanh Lang

Đà Nẵng

9

23

Đoàn Ngọc Ấn

Đồng Nai

29

24

Trương Ngọc Bảo

TP HCM

0

25

Trần Linh

Hà Nội

3

26

Lê Anh Tuấn

Hà Nội

0

27

Trà Bình

Bình Dương

2

28

Nguyễn Thái Khanh

Kiên Giang

12

29

Nguyễn Dương Hồng Thái

TP HCM

0

30

Nguyễn Đức Tuệ

Yên Bái

0

31

Nguyenhoaibao

An Giang

2

32

Trương Huỳnh Sơn

Đà Nẵng

6

33

Trần Trung Hưng

Kiên Giang

4

34

Vũ Minh Đức

Hà Nội

5

35

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Hà Nam

0

36

Do Huu Tien

TP HCM

11