Quay lại

Ban giám khảo

THÀNH VIÊN BAN GIÁM KHẢO

  1. Ông Lý Hoàng Long, E.VAPA/ E.FIAP - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) – Chủ tịch

  2. Tiến sĩ/ Nhà báo Lê Văn Hỷ - Tổng Biên tập Tạp chí VLR – Phó Chủ tịch

  3. Ông Đào Trọng Khoa –  Phó Chủ tịch Hiệp hội VLA - Ủy viên

  4. Ông Bùi Minh Sơn, E.VAPA/G - E.FIAP - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh (HOPA) - Ủy viên

  5. NSNA Hoàng Trung Thủy - Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Gia Định - Ủy viên.

 

Quay lại

Ban giám khảo

THÀNH VIÊN BAN GIÁM KHẢO

  1. Ông Lý Hoàng Long, E.VAPA/ E.FIAP - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) – Chủ tịch

  2. Tiến sĩ/ Nhà báo Lê Văn Hỷ - Tổng Biên tập Tạp chí VLR – Phó Chủ tịch

  3. Ông Đào Trọng Khoa –  Phó Chủ tịch Hiệp hội VLA - Ủy viên

  4. Ông Bùi Minh Sơn, E.VAPA/G - E.FIAP - Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhiếp ảnh TP. Hồ Chí Minh (HOPA) - Ủy viên

  5. NSNA Hoàng Trung Thủy - Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Gia Định - Ủy viên.