Quay lại

Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC
 • Ông Nguyễn Duy Minh - Tổng Thư ký Hiệp hội VLA - Trưởng ban
 • Ông Nguyễn Sĩ Bình – Phó Tổng Biên tập Tạp chí VLR – Phó ban
 • Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chánh Văn phòng Hiệp hội VLA - Ủy viên
 • Bà Phạm Kim Liên – Chánh Văn phòng Tạp chí VLR - Ủy viên
 • Bà Lê Thị Thu Thủy – Văn phòng Hiệp hội VLA - Ủy viên

BẢO TRỢ VÀ TỔ CHỨC 

 • Bảo trợ                         : - Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

                         - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA)

 • Bảo trợ truyền thông    : Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR)
 • Tổ chức                        : Công ty Cổ phần Truyền thông Đầu tư Việt (VietMedia)

 

Quay lại

Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC
 • Ông Nguyễn Duy Minh - Tổng Thư ký Hiệp hội VLA - Trưởng ban
 • Ông Nguyễn Sĩ Bình – Phó Tổng Biên tập Tạp chí VLR – Phó ban
 • Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Chánh Văn phòng Hiệp hội VLA - Ủy viên
 • Bà Phạm Kim Liên – Chánh Văn phòng Tạp chí VLR - Ủy viên
 • Bà Lê Thị Thu Thủy – Văn phòng Hiệp hội VLA - Ủy viên

BẢO TRỢ VÀ TỔ CHỨC 

 • Bảo trợ                         : - Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA)

                         - Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA)

 • Bảo trợ truyền thông    : Tạp chí Vietnam Logistics Review (VLR)
 • Tổ chức                        : Công ty Cổ phần Truyền thông Đầu tư Việt (VietMedia)