Quay lại

Giải thưởng

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

  • 01 giải Nhất trị giá                  : 10.000.000 đồng/giải
  • 02 giải Nhì trị giá                    : 7.000.000 đồng/giải
  • 02 giải Ba trị giá                     : 4.000.000 đồng/giải
  • 05 giải Khuyến khích trị giá   : 2.000.000 đồng/giải
  • 01 giải ấn tượng: 3.000.000 đồng/giải

 

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được nhận Bằng khen của VAPA và kỷ niệm chương từ Ban Tổ chức, và tham gia triển lãm (nếu có).

Những tác phẩm được chọn vào vòng chấm giải nhưng không đoạt giải sẽ được chọn tham gia triển lãm và in tập sách ảnh (nếu có), không có nhuận ảnh và cũng không phải nộp phí.

Những tác phẩm được chọn vào triển lãm và đoạt giải thưởng sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam – VAPA tính điểm theo quy chế.

 

Quay lại

Giải thưởng

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:

  • 01 giải Nhất trị giá                  : 10.000.000 đồng/giải
  • 02 giải Nhì trị giá                    : 7.000.000 đồng/giải
  • 02 giải Ba trị giá                     : 4.000.000 đồng/giải
  • 05 giải Khuyến khích trị giá   : 2.000.000 đồng/giải
  • 01 giải ấn tượng: 3.000.000 đồng/giải

 

Các tác phẩm đoạt giải sẽ được nhận Bằng khen của VAPA và kỷ niệm chương từ Ban Tổ chức, và tham gia triển lãm (nếu có).

Những tác phẩm được chọn vào vòng chấm giải nhưng không đoạt giải sẽ được chọn tham gia triển lãm và in tập sách ảnh (nếu có), không có nhuận ảnh và cũng không phải nộp phí.

Những tác phẩm được chọn vào triển lãm và đoạt giải thưởng sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam – VAPA tính điểm theo quy chế.