Quay lại

Hướng dẫn gửi ảnh

 • Thời gian phát động cuộc thi: 30.3.2018
 • Hạn cuối cùng gửi tác phẩm dự thi: 24h00, ngày 15.9.2018

 

 • Hướng dẫn gửi ảnh:

Bước 1: Tác giả truy cập website http://thianh.vlr.vn tạo tài khoản mang tên tác giả

Bước 2: Post ảnh dự thi (lưu ý: Ảnh phải có đầy đủ tên tác giả, tác phẩm)

Bước 3: Gửi ảnh

 • Hotline hỗ trợ: 0903 03 12 13 (MR. Đinh Quang Tuấn) hoặc 0906 77 99 82 (Phạm Kim Liên)
 • Email hỗ trợ: info@vlr.vn
 • Công bố kết quả các tác phẩm được giải: Tháng 11.2018

Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi tùy theo số lượng và chất lượng tác phẩm dự thi. 

Thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo không được tham gia cuộc thi.

 Rất mong các nhà nhiếp ảnh, những người yêu thích nhiếp ảnh trong và ngoài ngành logistics tham khảo thể lệ cuộc thi và gửi ảnh tham dự, góp phần cho cuộc thi thành công tốt đẹp.

 

Quay lại

Hướng dẫn gửi ảnh

 • Thời gian phát động cuộc thi: 30.3.2018
 • Hạn cuối cùng gửi tác phẩm dự thi: 24h00, ngày 15.9.2018

 

 • Hướng dẫn gửi ảnh:

Bước 1: Tác giả truy cập website http://thianh.vlr.vn tạo tài khoản mang tên tác giả

Bước 2: Post ảnh dự thi (lưu ý: Ảnh phải có đầy đủ tên tác giả, tác phẩm)

Bước 3: Gửi ảnh

 • Hotline hỗ trợ: 0903 03 12 13 (MR. Đinh Quang Tuấn) hoặc 0906 77 99 82 (Phạm Kim Liên)
 • Email hỗ trợ: info@vlr.vn
 • Công bố kết quả các tác phẩm được giải: Tháng 11.2018

Cơ cấu giải thưởng có thể thay đổi tùy theo số lượng và chất lượng tác phẩm dự thi. 

Thành viên Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo không được tham gia cuộc thi.

 Rất mong các nhà nhiếp ảnh, những người yêu thích nhiếp ảnh trong và ngoài ngành logistics tham khảo thể lệ cuộc thi và gửi ảnh tham dự, góp phần cho cuộc thi thành công tốt đẹp.